Malaysian Working Mom Blog

17.9.14

Leto Kenyah Blog {Ake' nyorat dalem Kenyah}


Selamat ti taup toyang-toyang!
Alem ji, ake' kelu ka nyorat dalem isu kenyah, sae teka ek bada ji blog leto kenyah oka ek nta nyorat dalem isu kenyah.Ake' nta kumin mencam nyorat dalem Kenyah, beng ngata-ngata oyan nik ji. Oka un de sala', bada' maki ka..
Beng nyorat dalem isu orang puti ne ka dalem blog ji ko? Ya ek nyeleen oyan dalem isu Kenyah lepa ji. Nta lote ake' mencam ale' orang putih dek, nengayet ngan ngejotak ti ngan du..haha
Pala' anak-anak Kenyah ka awang ka, yu ikem ti ne keji?
Kuak nengayet meta udip ne mung du keji ko, mekat meta belanja kesemat 2014. Nading peremun ne cung bolan 9 ji, apan nta tepet oka tai ulik kesemat.
Sebagai generasi kenyah seterusnya ( ya ne kenai jotak ngan bahasa du odai), ilu tuak je kanan isu kenyah odai, oka le nta mencam isu kenyah tapi bada ilu kenyah, kumin ja?
Ake' pe nengayet isu kenyah "full" oka pisu kaang kenyah, nta oba' campur campur ngan isu du, nta tega meka, oba ke toyau aluk pe to ko?hahaha..nta pe jaat ti isu du peto, un pe to dik nta dau toyau ja tega oka campur ngan isu du pe.
Ake' pe alek campur bokai..maan alek teka ke isu mung dalem kenyah, un pe palai ilu nta tisen dalem kenyah peto.
Ja atek tega dik, kanan ne isu ilu Kenyah badeng pabi' medan-medan,( mukun dau toyau ek keji nodai).

English translation below.

******************
Good evening my friends!
Tonight, I want to write in Kenyah Language, I feel ashamed to called my blog as a "Kenyah girl blog" if I never write in Kenyah language. Even though, I am not that expert to write in this language, I just know how to write simple words, if I made mistake please do let me know ( if you are Kenyah people..hehe)
I always write in English in this blog, right? But, after this I will make space for some Kenyah language. I am not really know how to write in English very well, I used my broken English as always, but I tried my best..haha
To Kenyah people out there, what you doing now?
Everyone is try their best for better life right now right, get ready for Christmas 2014. Start to saving from this September, so you won't short during Christmas.
As a young generation of Kenyah, we are the one that need to continue and care about Kenyah language, if we don't know how to talk and write in Kenyah language and said that you are Kenyah, hurmm! Its weird!
I always try my best to speak in fully Kenyah language whenever with Kenyah friends, familys and Kenyah people that I meet, I don't want to mixed it up with other language ( its common nowadays) because for me, that's not good but we want to sound like a "aluk" right?hahhaha
I am not saying speak in other language is bad or what, that's good if you can speak in other language but I just can't accept if mixed it with Kenyah language. I admit that, I always mixed kenyah language with other language too. Honestly speaking, its so hard to speak fully in Kenyah because some of items I just don't know what its in Kenyah.
What important is, let's together take care of Kenyah language forever( I said this, make me feel old).

Ake',
Aya

Good Night/Selamat Ngauh!

Be First to Post Comment !
Post a Comment

Please share your thoughts.